Kajaktourtochten.be

Vlakwatertochten in een rustige omgeving. Op eigen tempo met respect voor de natuur. In het gezelschap van andere kajakkers of helemaal alleen, op rustige riviertjes. Deze site is louter voor informatieve - en recreatieve doeleinden bestemd.

kajakotter Boordevol leuke kanotochten, kanoroutes en kano tochtverslagen met onze Trapper kano (canadees) en Wilderness kajak in binnen- en buitenland. kanoweb, de leukste kano- en kajaktochten in binnen- en buitenland
Tevens vindt je hier veel links en tips naar prachtige en informatieve kano en kajak sites van mede- peddelaars

Disclaimer www.kajaktourtochten.be

Informatie en teksten (ook gedeeltelijk), fotomateriaal zijn eigendom van kajaktourtochten.be, tenzij anders vermeld. De rechten hiervan berusten bij kajaktourtochten.be. Voor uitsluitend eigen gebruik kan u vrij van deze gegevens gebruik maken.

Promotionele publicaties, handelsdoeleinden in gedrukte of digitale vorm is toegestaan voor zover hierover een schriftelijk akkoord is met kajaktourtochten.be. Hieraan zijn voorwaarden verbonden zoals oa vermelding van bron en plaatsing link naar kajaktourtochten.be.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Met de meeste zorg wordt de site samengesteld, maar voor eventuele fouten of gewijzigde situaties kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Kajaktourtochten.be behoudt ten allen tijde het recht om de inhoud van de site om welke reden dan ook te wijzigen, verwijderen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Diverse pagina's op kajaktourtochten.be maken gebruik van externe hulpbronnen, of bevatten (meerdere) links die leiden naar informatie of hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden. Hierover kan kajaktourtochten.be geen controle uitoefenen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de gelinkte sites of werking van de hulpbronnen. Als bezoeker van kajaktourtochten.be bent u zelf verantwoordelijk de informatie over wettelijke aspecten en privacybeleid op de gelinkte sites en hulpbronnen te controleren en na te leven.